Afspraak maken Medisch dossier inzien

966 87 87 87

De Nederlandse club “LOS HOLANDESES” Baranco Hondo in Alfas del Pi instaleert een desfibrilato

Persberichten | 19 de Mayo de 2015

Verleden week instaleerde de Nederlandse club “LOS HOLANDESES” Baranco Hondo in Alfas del Pi in samenwerking met IMED Hospitalen een desfibrilator. Met deze instalatie wordt het clubhuis aanzien als “Cardio-beschermd”

De uitleg en de gebruiksinstrukties van deze desfibrilator werden gegeven door Hospitaal IMED Levante, meer bepaald door de Nederlandse Cardiloog Dra. Laura Van Lochem die uitlegde aan de talrijk opgekomen clubleden het gebruik van deze in geval van nood. Het gebruik van het aparaat is heel simpel, temeer omdat het aparaat zelf instrukties geeft in de nederlandse taal hoe er moet gehandeld worden in geval van een hartstilstand.

IMED hospitalen heeft zich ook verbonden aan deze club dat alle mensen die een probleem hebben in het clubhuis onmiddelijk met een ziekenwagen van IMED hospitalen worden opgehaald en vervoerd naar het hospitaal, temeer ook omdat er een akkoord bestaat met het gemeentebestuur van Alfas del Pi en Albir dat alle noodgevallen die er zich voordoen in deze gemeente automatisch een ziekenwagen van IMED hospitalen wordt gestuurd.

[ES][GR] Club social con disfibrilador

Ook is het belangrijk te vermelden dat, in geval van een hartstilstand, de eerste minuten fundamenteel zijn voor overleving. De beste resultaten worden bereikt als er gedesfibrileerd wordt in de eerste 90 sekonden of op zijn minst in de eerste 5 minuten. De mogelijkheden van overleving worden dus in grote maten verhoogd met een aparaat als dit in het clubhuis te hebben.

  • IMED Levante desfibrilator