IMED HOSPITALES
Make and manage your medical appointments from your mobile

Installeren

Afspraak maken Medisch dossier inzien

966 87 87 87

Medische Specialiteiten

IMED Levante is toegewijd aan het aanbieden van hoge kwaliteit van dienstverlening van de meeste specialiteiten.

Allergologie

Allergologie

Laboratorium

Laboratorium

Pathologische Anatomie

Pathologische Anatomie

Anesthesiologie

Anesthesiologie

Spijsverteringssysteem

Spijsverteringssysteem

Cardiologie

Cardiologie

Hartchirurgie

Hartchirurgie

Hartchirurgie

Algehele chirurgie en maag-darm chirurgie

Mond- en Kaakchirurgie

Mond- en Kaakchirurgie

Plastische Chirurgie

Plastische Chirurgie

Thoraxchirurgie

Thoraxchirurgie

Vaatchirurgie

Vaatchirurgie

Dermatologie

Dermatologie

Endocrinologie

Endocrinologie

Ziekenhuisapotheek

Ziekenhuisapotheek

Fysiotherapie

Fysiotherapie

Gynaecologie en Verloskunde

Gynaecologie en Verloskunde

Hematologie

Hematologie

Logopedie

Logopedie

Esthetische geneeskunde

Esthetische geneeskunde

Gemeenschaps- en gezinsgeneeskunde

Gemeenschaps- en gezinsgeneeskunde

Interne geneeskunde

Interne geneeskunde

Intensive Care

Intensive Care

Nucleaire Geneeskunde

Nucleaire Geneeskunde

Reproductieve Geneeskunde

Reproductieve Geneeskunde

Microbiologie

Microbiologie

Nefrologie

Nefrologie

Pneumologie

Pneumologie

Neurochirurgie

Neurochirurgie

Neurofysiologie

Neurofysiologie

Neurologie

Neurologie

Neuroradiologie

Neuroradiologie

Voedingsleer

Voedingsleer

Tandheelkunde

Tandheelkunde

Oogheelkunde

Oogheelkunde

Oncologie

Oncologie

KNO Heelkunde

KNO Heelkunde

Pediatrie

Pediatrie

Psychologie

Psychologie

Psychiatrie

Psychiatrie

Radiodiagnóstico

Radiodiagnóstico

Rehabilitación Médica

Rehabilitación Médica

Reumatologie

Reumatologie

Orthopedie

Orthopedie

Spoedpost

Spoedpost

Urologie

Urologie