Afspraak maken. Medisch dossier inzien.

Waarden van IMED

De waarden die de Groep IMED Hospitales kenmerken, draaien rond de verzorging van al onze patiënten. Alle professionals die deel uitmaken van de organisatie zijn hierop gericht. Onze identiteit is gebaseerd op:

  • Klantgerichtheid.IMED Hospitales richt zich volledig op personen. Ons personeel streeft ernaar om te beantwoorden aan alle behoeften van elke patiënt, door alle problemen op te lossen en zo aan de meest veeleisende verwachtingen te kunnen voldoen.
  • Kwaliteitsgerichtheid.Kwaliteit is onze leidraad om uit te blinken in alle onderdelen en disciplines van de groep. We leggen een professionele houding aan de dag waarin de inspanning duidelijk wordt om alle taken doeltreffend, toegewijd en kwaliteitsvol te vervullen, waarbij strikt aan alle voorschriften en normen wordt voldaan. Op die manier bieden we de hoogste kwaliteit in onze dienstverlening.
  • Initiatief en voortdurende verbetering.Al onze professionals hebben een drang naar zelfovertreffing en teamwerk, op basis van ideeën en suggesties voor verbetering. Dankzij een positieve houding ten aanzien van veranderingen en de voortdurende vernieuwing van de processen en technologieën, wordt ons werk en bijgevolg onze dienstverlening steeds doeltreffender.
  • Engagement.Betrokkenheid, eerbied, ethiek en menselijke omgang zijn factoren die het personeel vanIMED Hospitales kenmerken. Dit zijn waarden die we ons eigen maken, verdedigen en aanbevelen, waarbij we steeds waken over het welzijn van onze patiënten.

Missie

Het doel van IMED Hospitales is het aanbieden van gespecialiseerde gezondheidsdiensten aan patiënten die hun vertrouwen in ons stellen, door efficiënt en doeltreffend persoonlijk aangepaste bijstand te verlenen aan de hand van de beste technologieën en de hoogste kwaliteit. Hiertoe kunnen we rekenen op de betrokkenheid en het engagement van al het personeel van IMED Hospitales.

Visie

IMED Hospitales wil als Ziekenhuizengroep een referentie zijn in de gezondheidszorg op basis van het engagement met de patiënt en zich consolideren als professionele groep aan de Spaanse oostkust en in de rest van Spanje.

Door onophoudelijk betere resultaten na te streven en te investeren in technologische vernieuwing, worden onze medewerkers voortdurend opgeleid. Op die manier bevorderen we onze menselijke hulpbronnen en worden ze betere professionals.

IMED Hospitales