IMED HOSPITALES
Make and manage your medical appointments from your mobile

Installeren

Afspraak maken Medisch dossier inzien

966 87 87 87

“Het wordt steeds makkelijker voor de Nederlandse en Belgische patiënt om bij ons te komen”

Persberichten | 8 de Octubre de 2019

Sinds 2009 werkt Fenny Kijk In De Vegte bij IMED Levante Hospital om Nederlandse en Belgische patiënten te helpen.

Het heeft tot doel de doorgang door het ziekenhuis naar mensen van deze natio - naliteiten te vergemakkelijken en hen te helpen taal-, culturele of zelfs bureaucratische barrières te overwinnen. We hebben Fenny geïnterviewd om uit te leggen hoe zij zich op dit moment voelt en de balans op te maken van de afgelopen 10 jaar.

Hoe herinner je je de eerste dag dat je in het ziekenhuis aankwam?

De eerste dag werd ik opgeroepen om te vertalen en ik verdwaalde in het ziekenhuis maar dat was de tweede dag opgelost. Ik had een klein plattegrondje gemaakt en na een paar dagen had ik die niet meer nodig. Daarvoor had ik al 11 jaar in een Kliniek in Altea gewerkt en het werk dat ik ging doen was niet vreemd voor me. Ik heb alle jaren die ik in de medische zorg heb gewerkt altijd met veel plezier gedaan.

Hoe leg je je werk in het ziekenhuis uit?

Ik ben als vertaalster begonnen en na ongeveer 1 1/2 jaar ben ik overgeplaatst naar een nieuwe afdeling waar het ziekenhuis is begonnen met een departement in het begeleiden en gepersonaliseerde attentie voor Nederlandse en Belgische patiënten. Wij zijn met 2 man begonnen maar nu zijn we al uitgebreid en heb 4 collega’s. De afdeling heet nu PASS (Patient Asistance & Suport Service) en daar helpen wij patiënten van alle nationalitei - ten in hun eigen taal.

Is de manier waarop Nederlandse verzekeringen werken de afgelopen jaren veranderd?

In de loop van de jaren dat ik in IMED Levante werk, wordt heet steeds makkelijker voor de Nederlandse en Belgische patiënt om bij ons te komen. Het ziekenhuis heeft rechtstreekse contacten en contracten met de zorgverzekeraars en hun alarmcentrales zodat de patiënt niet hoeft te betalen en daar zich geen zorgen over hoeft te maken.

Hoe is de Nederlandse patiënt?

De Nederlandse en Belgische patiënt is een patiënt die niet gewend is om de medische zorg zelf te moeten betalen en daarom doen wij ons uiterste best om alles voor de patiënt met de zorgverzekeraar te regelen. En een Nederlandse/ Belgische patiënt heeft graag een duidelijk antwoord en uitleg van het medisch personeel betreffende de diagnose in eigen taal. Maar over het algemeen zijn de Nederlandse en Belgische patiënten lieve patiënten en zeer vriendelijk in de omgang.

Is het voor een patiënt die ver van huis is, maar die met een gezondheidsprobleem kampt, belangrijk om iemand te hebben die met hem spreekt in zijn taal en die hem helpt met alle twijfels of problemen die zich kunnen voordoen?

Het is belangrijk dat als iemand in het buitenland in een ziekenhuis terecht komt, zich verstaanbaar kan maken zodra men binnenkomt hulp en steun kan krijgen in eigen taal en zich onmiddellijk thuis kan voelen. Er is het feit om in eigen taal met behulp van een vertaalster kunnen uitleggen wat het medische probleem is en bij ziekenhuisopname. Elke dag medische informatie krijgen en vragen en twijfels kunnen beantwoorden is altijd erg belangrijk. Wij begeleiden familie of helpen eventueel bij het overplaatsen naar een revalidatiecentrum als de patiënt hier in Spanje wil blij ven. En in het geval nodig voor de behandelende arts in het ziekenhuis, de medische geschiedenis en met toestemming van de patiënt opvragen in Nederland. Komt het verzoek van de patiënt om te repatriëren naar het thuisland dan schakelen wij de alarmcentrales in voor her organi - seren daarvan.

Welke andere Nederlanders verlaten het ziekenhuis nu u uw pensioen in de buurt ziet?

Er blijft een uitgebreide groep van Nederlandstalige collega’s aanwezig bij recepties, spoeddienst, vertaalsters op de afdelingen en poliklinische consultaties, administratie, comerciele afdeling en natuur - lijk de PASS waar ik tot 11 october werk. Wat dat betreft kan ik rustig met pensioen gaan, ik laat een goede ploeg achter die precies zo werken als ik of zelfs nog beter.

En wat ga je nu doen?

Ik denk dat ik eerst het gevoel zal hebben dat ik vakantie heb maar mijn bedoeling is ge - nieten van alle vrije tijd, van mijn kinderen, kleinkinderen en mijn familie in Nederland, hobbies en ik ben van plan om iets in het vrijwilligerswerk te gaan doen.

  • Fenny De Week