IMED HOSPITALES
Make and manage your medical appointments from your mobile

Installere

Bestill time og last ned journaler eller analyseresultater

966 87 87 87

ICARDIO, Institutt for kardiologisk ultralyd innredet med siste teknologi

Unidad Cardiología IMED Hospitales

Institutt for kardiologisk ultralyd innredet med siste teknologi

Den kardiologiske avdelingen ved IMED Sykehusene har som mål å gi en fullstendig omsorg til forebygging, diagnostisering og behandling av hjerte-og karsykdommer. Det betyr å kunne komme fra nøyaktig diagnose til best mulig behandling, selv om det kan være komplekst. For å komme i mål, har IMED Sykehusene et multidisiplinært team av prestisjefylte fagfolk og nyeste fremskritt innen diagnostiske og terapeutiske midler.

vedeligen har følgende tjenester:

 • Klinisk kardiologi: poliklinisk og innleggelse
 • Enhet for koronar hjertesykdom (integrert i intensivavdelingen)
 • Hjertekirurgi
 • Hemodynamikk
 • Arytmibehandling og elektrofysiologisk enhet
 • Ikke-invasiv bildebehandling
 • Hjertegenetikk

Tjenester

Cardiología Clínica

Avdelingen for klinisk kardiologi er vårt kompetansesenter og har hjertespesialister med lang erfaring som har ansvaret for å koordinere arbeidet av andre fagfolk. De skal hjelpe deg både poliklinisk og ved innleggelse, skal forklare problemet og anbefale behandling eller organisere handlinger av andre spesialister hvis nødvendig, for å sikre det som pasienten trenger: en høy kvalitet på omsorgen.

Blant de vanligste testene som brukes til diagnostisering av kardiovaskulære problemer er:

 • Elektrokardiogram eller EKG er den grunnleggende testen som registrerer hjertets elektriske aktivitet.
 • EKG Holter: kontinuerlig monitorering av hjerteaktivitet i 24 timer.
 • Holter blodtrykk: blodtrykk monitorering i 24 timer.
 • Stresstest: EKG under trening for diagnostisering og evaluering av iskemisk hjertesykdom.
 • Farge Doppler ekkokardiografi: viser struktur og funksjon av hjertet under trening.
 • Farge 3D Doppler ekkokardiografi: tredimensjonal visning av struktur i hjertet.
 • Ekkokardiografi under farmakologisk stress: alternativ til stresstesten der vises hjertets respons til økt oksygenbehov etter administrering av legemidler.
 • Stressekkokardiografi: hjertets kontraktilitet undersøkes før og umiddelbart etter maksimal trening.
 • Kontrast ekkokardiografi: gjør hjertekammrene ugjennomsiktige for bedre oppløsning.
 • Transesophageal ekkokardiografi (skannering av hjertet ved endoskopi): under lokalbedøvelse er et kateter innført i spiserøret, for å forbedre visningen av struktur i hjertet.

Visse hjertesykdommer er arvelige. I denne enheten kan undersøkes og diagnostiseres pasienten og hans familie mulighet for å lide av f. eks. kardiomyopati, visse arytmier eller uforklarlig plutselig død i tidlig alder. Dette fagområdet omfatter både diagnose av sykdom selv og DNA-analyse for å etablere hvorvidt arvet eller bærertilstand.

Utstyrt med romslige avlukk, orientert til å gi kontinuerlig overvåking av pasienten ved hjelp av hemodynamisk overvåking og siste generasjons sentralisert telemetri-system. Alt dette monitoreres av helsepersonell med lang erfaring og anerkjent kompetanse.

UCI

Våre enkelt- og dobbeltrom er komfortable, romslige og utvendige. Utstyrt med luksuriøst bad, tilleggs sovesofa, flatskjerm TV, klimaanlegg, telefonsamband med sykepleierne og spesielle senger for pasientens komfort som tilpasser ulike posisjoner, spesielt egnet for hjertesykdommer. Det sikrer rask og adekvat tilgang til pasienten i nødstilfelle.

Poliklinikk

Romslige legekontor med tilgang til pasientens journal og fysisk undersøkelse, og en serie komplementære tester som tillater riktig diagnose i fleste tilfeller.

Unidad de Arritmias

Sykehusene IMEDs team for hjertekirurgi er sammensatt av et tverrvitenskapelige leger (hjerte kirurger, perfusjonists, anestesileger, instrumentalister) og støttepersonell. Dette teamet opererer i nært samarbeid med kardiologene og intensivlegene for å få beste resultat under den kirurgiske prosedyren, og i løpet av den postoperative perioden.

Enheten for arytmi bruker navigasjonssystemet EnSiteNavX St. Jude Medical, som tillater prosedyrer for diagnostikk og behandling av komplekse hjertearytmier, slik som atrieflimmer, ventrikkeltakykardi osv. uten røntgengjennomlysning (radioskopi). Dette fullfører sykehusets tilbud om assistanse, og gir en omfattende løsning for alle typer arytmier.

Spesialistene på IMED Elche Sykehus har arbeidet mer enn fem år med dette programmet i Hospital General Universitario de Alicante. Denne erfaringen gjør at sykehuset kan behandle pasienter med mer komplekse arytmier, suksessraten økes og ultralyd eksponeringstiden forkortes, både for pasient og helsepersonell.

Dr. Juan Gabriel Martínez Martínez er kardiolog og elektrofysiolog, seksjonsleder av enheten for arytmi på IMED Elche Sykehus. Dr. Martínez har et team med lang erfaring: over 700 operasjoner (inkludert knute avhengige takykardier, luftveier, vanlige eller uvanlige atrieflutter, atrietakykardi, ventrikkeltakykardi eller atrieflimmer), over 2000 implantater av pacemaker, mer enn 1000 implantater av defibrillator og over 200 implantater av apparater for kardial resynkronisering.

Den lange erfaringen av våre hjertespesialister, sammen med denne nye teknologien, hjelper IMED Elche å være på samme nivå som de viktigste nasjonale og internasjonale sykehusene. IMED Elche Sykehus har en samarbeidsavtale med Philips Medical Systems (Clinical Cooperation Centre), slik at til enhver tid har den nyeste teknologien for behandling av hjertesykdommer.

Innebærer plassering under huden gjennom små inngrep og lokalbedøvelse, av en liten elektrisk generator som er knyttet til en eller flere katetre satt inn i hjertet. Formålet er å forårsake elektrisk stimulering nødvendig til hjerte sammentrekning, i tilfelle at dette ikke skjer spontant eller ikke er tilstrekkelig overført til ventriklene. Det finnes i dag finnes apparater med mange andre funksjoner, som avslutning av visse arytmier eller behandling av hjertesvikt gjennom resynkronisering.

Dette apparatet som ligner pacemakeren dedekterer maligne arytmier og, i dette tilfellet, utløser en elektrisk impuls tilstrekkelig til å avslutte dem og gjenopprette de normale hjertefunksjonene. Har vist seg å redusere antall av plutselig hjertedød hos pasienter som brukte det.

Implanterte pacemakere og defibrillatorer kontrolleres i kardiologisk poliklinikk.

 • Elektrofysiologisk prøve: kateteret er brukt både til å registrere hjertets elektriske aktivitet, og til elektrisk stimulering av de ulike delene av hjertet.
 • Radiofrekvens ablasjon: med denne teknikken prøver man å avslutte, ved kateterisering, med visse typer arytmier, og ved bruk av radiobølger avbryter uregelmessige impulsledningsveier eller unormale områder i hjertet.

Spesialister

Klinisk Kardiologi

Guillermo Alonso Dniz

Dr. Guillermo Alonso Déniz

IMED Levante

Klinisk kardiologi

Jeroen Braat

Dr. Jeroen Braat

IMED Levante, IMED International Center

Klinisk kardiologi

Julin Roldn Morcillo

Dr. Julián Roldán Morcillo

IMED Levante

Klinisk kardiologi

Luis Asensio Pay

Dr. Luis Asensio Payá

IMED Levante

Klinisk kardiologi

Miguel ngel Lpez Aranda

Dr. Miguel Ángel López Aranda

IMED Levante, IMED Elche, IMED Alcoy

Klinisk kardiologi, Sportskardiologi

Tibisay Snchez

Dr. Tibisay Sánchez

IMED Levante, IMED Teulada

Klinisk kardiologi

Sportkardiologi

Miguel ngel Lpez Aranda

Dr. Miguel Ángel López Aranda

IMED Levante, IMED Elche, IMED Alcoy

Klinisk kardiologi, Sportskardiologi

Hemodynamikk

Vicente Mainar Tello

Dr. Vicente Mainar Tello

IMED Levante, IMED Elche

Hemodynamikk

Elektrofysiologi

Juan Gabriel Martnez

Dr. Juan Gabriel Martínez

IMED Levante

Elektrofysiologi (Arytmienheten)

Hjertekirurgi

Beln Vials Larruga

Dr. Belén Viñals Larruga

Leder enhet

IMED Levante

Hjertekirurgi