IMED HOSPITALES
Make and manage your medical appointments from your mobile

Installere

Bestill time og last ned journaler eller analyseresultater

966 87 87 87

Medisinske Spesialiteter

Allergologi

Allergologi

Kliniske analyser

Kliniske analyser

Histopatologi

Histopatologi

Anestesi

Anestesi

Fordøyelsessystemet

Fordøyelsessystemet

Kardiologi

Kardiologi

Hjertekirurgi

Hjertekirurgi

Hjertekirurgi

Generell og gastroenterologisk kirurgi

Kjevekirurgi

Kjevekirurgi

Plastisk kirurgi

Plastisk kirurgi

Thoraxkirurgi

Thoraxkirurgi

Karkirurgi

Karkirurgi

Dermatologi

Dermatologi

Endokrinologi

Endokrinologi

Sykehusapotek

Sykehusapotek

Fysioterapi

Fysioterapi

Gynekologi og obstetrikk

Gynekologi og obstetrikk

Hematologi

Hematologi

Snakketerapi

Snakketerapi

Estetisk medisin

Estetisk medisin

Allmennmedisin og familielege

Allmennmedisin og familielege

Indremedisin

Indremedisin

Intensiven

Intensiven

Nukleær medisin

Nukleær medisin

Reproduksjonsmedisin

Reproduksjonsmedisin

Mikrobiologi

Mikrobiologi

Nefrologi

Nefrologi

Lungeavdelingen

Lungeavdelingen

Nevrokirurgi

Nevrokirurgi

Nevrofysiologi

Nevrofysiologi

Nevrologi

Nevrologi

Nevroradiologi

Nevroradiologi

Ernæring

Ernæring

Tannbehandling

Tannbehandling

Oftalmologi

Oftalmologi

Onkologi

Onkologi

Øre-nese-halsområdet

Øre-nese-halsområdet

Barneavdeling

Barneavdeling

Psykologi

Psykologi

Psykiatri

Psykiatri

Radiodiagnostiske

Radiodiagnostiske

Medisinsk Rehabilitering

Medisinsk Rehabilitering

Revmatologi

Revmatologi

Traumeenhet

Traumeenhet

Akutten

Akutten

Urologi

Urologi