IMED HOSPITALES
Make and manage your medical appointments from your mobile

Installere

Bestill time og last ned journaler eller analyseresultater

966 87 87 87

Normativet ISO

IMED HOSPITALES er en gruppe selskaper dedikert til levering av helsetjenester og generelle tjenester.

For å nå oppdraget, visjonen og verdiene har IMED Hospitales et kvalitets- og miljøstyringssystem basert på henholdsvis ISO 9001 og ISO 14001 standarder. Dette systemet er rettet mot å opprettholde effektiviteten, sikkerheten og påliteligheten til vår service og oppmerksomhet, under paraplyen Bærekraft.

Ytelse av helsehjelp med enhetene: Innleggelse, sykehusinnleggelse, laboratorium, legevakt, intensivavdeling, operasjonsstuer, polikliniske konsultasjoner, bildediagnostikk, dialyse, hemodynamikk, nukleærmedisin, patologisk anatomi, apotek, blodbank, medisinsk enhet assistert befruktning (VITA) og estetisk medisin, fedmebehandlinger, plastisk og estetisk kirurgi (Ilahy Dermoesthetic Institute).

Ytelse av helsetjenester med enhetene: Innleggelse, sykehusinnleggelse, laboratorium, legevakt, intensivavdeling, operasjonsstuer, polikliniske konsultasjoner, bildediagnostikk, hemodynamikk, apotek, blodbank, stråleonkologi, Assistert befruktningsenhet (VITA) og estetisk medisin, fedmebehandlinger , Plastisk og estetisk kirurgi (Ilahy Dermoesthetic Institute).

Ytelse av helsetjenester med enhetene: stråleonkologi.

Ytelse av helsetjenester med enhetene: Innleggelse, sykehusinnleggelse, laboratorium, legevakt, intensivavdeling, neonatal og pediatrisk intensivavdeling, operasjonsrom, polikliniske konsultasjoner, bildediagnostikk, hemodynamikk, apotek, blodbank, stråleonkologi og estetisk medisin, fedmebehandlinger, plastikk og estetisk kirurgi (Ilahy Dermoesthetic Institute).

Ytelse av helsehjelp med enhetene: Innleggelse, sykehusinnleggelse, legevakt, operasjonsstuer, polikliniske konsultasjoner og bildediagnostikk og estetisk medisin, fedmebehandlinger, plastisk og estetisk kirurgi (Ilahy Dermoesthetic Institute).

Ytelse av helsehjelp med enhetene: Polikliniske konsultasjoner, nevrorehabilitering og bildediagnostikk.

Ytelse av helsehjelp med enhetene: Legevakt, polikliniske konsultasjoner og bildediagnostikk.

Ytelse av helsehjelp med enhetene: Legevakt, polikliniske konsultasjoner, bildediagnostikk og estetisk medisin, fedmebehandlinger, plastisk og estetisk kirurgi (Ilahy Dermoesthetic Institute).

Ytelse av helsetjenester med enhetene: Innleggelse, sykehusinnleggelse, legevakt, operasjonsstuer, bildediagnostikk og blodbank.

Ytelse av helsehjelp med enhetene: Polikliniske konsultasjoner og estetisk medisin, fedmebehandlinger, plastisk og estetisk kirurgi (Ilahy Dermoesthetic Institute).

Ytelse av helsehjelp med enhetene: Innleggelse, sykehusinnleggelse, legevakt, operasjonsstuer, polikliniske konsultasjoner, bildediagnostikk.

ISO IMED Hospitales

Kvalitet og Miljøsikkerhet

IMED Hospitals definerer sin egen kvalitets- og miljøpolicy som inkluderer følgende forpliktelser til forbedring:

  • Gjennomføre kontinuerlig opplæringsplaner for alle Sykehusarbeidere, med mål om å sikre maksimal kvalifikasjon og kompetanse for utførelse av sitt arbeid og pasientbehandling.
  • Ta hensyn til de beste teknologiene som er tilgjengelige på markedet når en definerer forbedringsmål for å oppnå en tjeneste av høyeste kvalitet, effektiv og ansvarlighet.
  • Overholde søknadskrav, både de som er etablert av pasienter og klienter, samt lovkrav og andre krav som organisasjonen abonnerer på.
  • Etablere forbedringsverktøy for å adressere organisasjonens risikoer og muligheter, og kontinuerlig forbedre effektiviteten til organisasjonens styringssystem og miljøprestasjon.
  • Forebygge forurensning ved å minimere miljørisikoer avledet fra miljøaspektene ved organisasjonen, fra et livssyklusperspektiv, spesielt under hensyntagen til riktig håndtering av helseavfall generert og bærekraftig bruk av ressurser.

Be om erklæring om ikke-finansiell informasjon

Du kan laste ned IMED Hospitales 2022 bekreftelsesrapport for erklæring om ikke-finansiell informasjon ved å klikke på følgende lenke: EINF-verifiseringsrapport

Du kan be om erklæringen om ikke-finansiell informasjon fra IMED Hospitales ved å fylle ut følgende skjema: Be om IMED Hospitales' erklæring om ikke-finansiell informasjon

Vi vil kontakte deg så snart som mulig.